Kelderdichting bij natte kelders

Kelderdichting of kelderafdichting is de uitstekende vochtwering om water en vocht in kelders of andere ruimtes te voorkomen. Een waterdichte kelderdichting is dan ook het gevolg van vakmanschap en juiste materialen. Dergelijke natte kelders bevinden zich onder het grondoppervlak. In de bouwwereld is de term: “onder het maaiveld” toepasselijk. Door hun ligging in de ondergrond zijn ze onderhevig aan de hoge druk van het grondwater dat aanwezig is in vele bodems. Om een idee te krijgen over de grootte van deze waterdruk: probeer maar eens een bal onder water te duwen in het zwembad...

Uw kelder kan veelal aan druk onderhevig zijn. Als de kelder onvoldoende behandeld is geweest of onderhevig is aan de leeftijd van gebruikte materies, dan schiet de weerstand tegen de druk tekort.

Na verloop van tijd sijpelt het water in de kelder binnen langs de muren en langs de vloer. Overal ontstaan vochtplekken en schimmels, de luchtvochtigheid bereikt extreme waarden en er hangt steeds een muffe geur. Indien u hier geen kelderdichting toepast, wordt de kelderruimte door het teveel aan vocht helemaal onbruikbaar en evolueert het vochtprobleem in uw kelder van kwaad naar erger.

Kelderdichting: kies voor de professionele aanpak!

Kelderdichting: beschikbare premies

Van overheidswege is er een tussenkomst voor het aanpakken van uw natte kelder. Via een vlaamse premie kunt u ook in 2014 rekenen op een tegemoetkoming voor kelderdichting.  Meer weten over de voorwaarden? http://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_renovatiepremie/
wat_en_voor_wie_is_de_vlaamse_renovatiepremie

Op gemeentelijk niveau kunnen er ook premies worden toegekend voor kelderdichting. http://www.premiezoeker.be

Kelderdichting: keuze juist type

Naargelang de situatie van de natte kelder, de verwachtingen en het vooropgestelde budget stellen wij het juiste type kelderdichting voor.  Er zijn twee basistechnieken nl. de bekuiping en de drainage. Uw regionaal vochtexpert komt graag bij u langs om met zijn volle aandacht een correcte omschrijving van de probleemsituatie te geven.  Nadat uw situatie in kaart gebracht werd, wordt een voorstel op maat voor uw kelderdichting gemaakt.  Dankzij een goede kelderdichting wordt de natte kelder opnieuw bruikbaar.